Tarifes

Anticipada
(inscripció abans del 31 d’agost)
Estàndard
(entre l’1 i el 30 de setembre)
Tarifes bonificades
SOCIS I SÒCIES ENTITATS ORGANITZADORES, COL·LABORADORES I PATROCINADORES *
PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR I ESTUDIANTS **
50€ 70€
NO SOCIS/SÒCIES 75€ 95€
INSCRIPCIÓ UN DIA (dilluns 12)
Visita guiada a l'antic hospital i cloenda
15€
SOPAR DIUMENGE 11
(opcional. Es pot assistir a tot el congrés i no assistir al sopar)
25€
* Consulteu les entitats organitzadores, col·laboradores i patrocinadores
** Els estudiants i les persones en situació d’atur hauran d’acreditar la seva condició el primer dia del congrés.

La quota d’inscripció comprèn:

  • Possibilitat de presentar tres contribucions, una d'elles web i les altres dues orals, pòsters o una combinació (oral+pòster).
  • Documentació del congrés
  • Publicació del resum a les actes del congrés
  • Refrigeris els dies del congrés
  • Dinars de dissabte i diumenge
  • Plaça a la barca per anar i tornar del Llatzeret

Dret de cancel·lació:

Teniu dret al reemborsament del 50% de la quota si cancel·leu la inscripció fins al 10 d'agost. A partir d’aquesta data no es retornarà cap quantitat.

En cas que el congrés s'hagi d'ajornar per causes de força major, l'organització retornarà el 100% de l'import o validarà la inscripció automàticament per a les noves dates de celebració. En qualsevol cas, l'organització informarà a totes les persones inscrites perquè puguin prendre una decisió.