Entitats patrocinadores

Fundació per a la Preservació de Menorca La FPM es constitueix el 2017 amb l’objectiu de preservar la bellesa natural de l’illa a través de la promoció d’un enfocament sostenible de la nostra forma de vida, el turisme i el desenvolupament socioeconòmic.

La FPM recapta fons locals i internacionals de persones i empreses que tinguin un fort vincle amb Menorca i es destinen a projectes locals dedicats a protegir i preservar el medi ambient, la flora i la fauna de l’illa.

Ajuntament de Maó El departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Maó gestiona el medi ambient natural i urbà, en l’àmbit de les seves competències municipals.

La institució té la voluntat de promoure actuacions de divulgació i sensibilització que permetin a la societat posar en valor els recursos naturals i socials que van fer possible la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera. L’objectiu és treballar plegats per la sostenibilitat de l’illa i pels valors que acull el nostre territori, dels quals també formen part els ocells.

Fundació Marilles La Fundació Marilles és una entitat sense ànim de lucre que treballa per convertir les Illes Balears en un exemple mundial de conservació marina. Finança projectes i organitzacions locals per millorar la mar i la costa balear. És un fons obert a aportacions d'altres fundacions i donants individuals. Les seves prioritats són millorar les Àrees Marines Protegides, assegurar la pesca sostenible i promoure l’educació marina. També, donar suport a projectes que redueixen l’impacte de la navegació, el turisme, el plàstic i la contaminació al mar Balear.

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, Govern de les Illes Balears La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat és competent en temes de conservació del medi natural, en els quals és cabdal la conservació del patrimoni natural. En el cas de les aus marines, les Illes Balears compten amb espècies molt singulars i, alhora, amenaçades. Per aquest motiu, s’han promogut plans com el pioner Pla Virot i el Pla de la gavina roja i el corbmarí. L'hereu d'aquests plans és el vigent Pla Lilford, de recuperació i conservació de les aus marines amenaçades de les Illes Balears.