Contacte

Secretaria del Congrés

Societat Ornitològica de Menorca
Ap. de correus 83
07720 Es Castell
Menorca

Contacte comitè organitzador

Ariadna Ferrer - congresornitologia@menorcasom.org

Raül Escandell - 617750741

Contacte comitè científic

Dr. Miguel McMinn
miguel.mcminn@gmail.com